Костопільська філія Рівненського державного базового медичного коледжу 

готує медичних працівників за спеціальністю 223 "Медсестринство":

Спеціалізація “Акушерська справа”,  –

на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) термін навчання: – 2,5 р.); 

Спеціалізація “Сестринська справа”,  –

на основі базової загальної середньої (9 кл. ) термін навчання – 4 р.