Інформація Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Список відповідальних осіб,

які організовують доступ до публічної інформації

Завідувач філією Носко Ігор Павлович

тел. +38 (03657) 2-11-54

Прийом відвідувачів з особистих питань: вівторок з 9.00-13.00

Заступник завідувача філією

з навчальної роботи Жук Ольга Петрівна

тел. +38 (03657) 2-29-77

Прийом відвідувачів з особистих питань: середа з 9.00-13.00

Контакти: 35000  м.Костопіль

вул. Грушевського, 18, тел.(03657) 2-11-54, e-mail: kost_medcol@ukr.net

Доступ до публічної інформації - Форми запитів


Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

 

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

 

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи (зразок)

- Від юридичної особи (зразок)

- Від об’єднань громадян (зразок)