Костопільська філія Рівненського державного базового медичного коледжу є не лише сучасною архітектурною окрасою міста, а й одним з найкращих навчальних закладів нового типу І-ІІ рівнів акредитації на Рівненщині, що успішно розвивається, ревно шануючи прекрасні традиції минулого. Саме тут готують майбутніх медичних сестер таакушерок.

У 1952 році, за ініціативою обласного управління охорони здоров'я, у Костополі була заснована медична школа. Першим директором цього навчального закладу був призначений Петро Кочегаров. В 1954 році школа медсестер реорганізована в медичне училище. Навчальним закладом на той час керували Станіслав Якушевський (1955-1963рр.), Валентина Наталіч (1963-1965рр.), Олександр Добрянський (1965-1966рр.), Тетяна Сергійчик (1966-1984рр.), Михайло Бакулевич( 1984-1996рр.).

У 1997 році навчальний заклад був реорганізований у Костопільську філію Рівненського державного базового медичного коледжу. Новий етап життя Костопільської філії розпочався з призначення на посаду завідувача Ігоря Носка - лікаря-хірурга вищої категорії, відмінника охорони здоров'я, людини високої культури, професіоналізму та організаторських здібностей. Під керівництвом ініціативного керівника відбулося друге народження навчального закладу. Сьогодні Костопільська філія - гордість району. Поряд із збільшенням чисельності студентів (нині їх - 420) зросла та постійно удосконалюється матеріально-технічна база: відбувається реконструкція приміщень, розбудова споруд. Відкриті нові кабінети і лабораторії, які повністю відповідають вимогам навчальних планів та програм і за своїм змістом та технічним наповненням максимально наближені до умов виробничого процесу. Придбано сучасні персональні комп'ютери, функціонує облаштований комп'ютернийклас з виходом в локальну мережу Інтернет. Навчальний і виробничийпроцеси забезпечені відповідною найсучаснішою оргтехнікою.

За останні роки у навчальному закладі переобладнано кабінети доклінічної практики з педіатрії, анатомії і фізіології, загального догляду за хворими, хірургії та реаніматології, акушерства та гінекології. Діють тренажерні кабінети по відпрацюваннюпрактичних навичок з клінічних дисциплін.

Існує власна видавнича база навчальногозакладу. Центрами науково-методичної роботи коледжу є методичний кабінет та методична рада, які координують та направляють роботу на підвищення професійного рівня викладачів, пропагують нові досягненняпедагогічної та медичної науки. Проводиться значна науково-дослідницька робота студентів під керівництвом викладачів.

Викладацький колектив коледжу - це справжні професіонали своєї справи. На чолі з завідувачем колектив закладу постійно працює в напрямку творчого пошуку, модернізації, впровадження інноваційних технологій. На заняттях викладачі не лише формують висококваліфікованих спеціалістів, але й виховують добре і чуйне ставлення до хворих, на високому рівні проводять теоретичні та практичні заняття.

Навчально-виробнича та переддипломна практика проводиться на базі 18-ти лікувально-профілактичних закладів області, керівники яких відзначають високу професійну підготовку студентів філії. Кращі з них є неодноразовими переможцями та призерами регіональних та Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності «Кращий за професією».

В організаційній та навчально-методичній роботі значна роль належить студентській бібліотеці з читальним залом.

Спортивну бузу Костопільської філії складає спортивна зала, спортмайданчик, тренажерна зала. Успішно діють спортивні секціях з волейболу, баскетболу, настільного тенісу. Студенти філії – неодноразові переможці та призери районних та обласних змагань з шахів, баскетболу, волейболу.

У Костопільській філії склалася чітка система позааудиторної виховної роботи з студентами. Обдаровані, творчі особистості мають можливість реалізувати таланти, здібності, розширити коло власних захоплень у різноманітних гуртках, клубах за інтересами, фольклорному ансамблі, студентському хорі. Майбутні фахівці медичної сфери впевнено тримають першість на фестивалях «Студентська весна».

Студентське життя урізноманітнюють науково-практичні конференції, конкурси фахової майстерності, цікаві і змістовні свята, виховні заходи, Серед яких традиційними стали «Посвята в студенти», «День знань», «День медичного працівника», «Свято квітів», «День здоров'я», урочисті зустрічі з випускниками і інші.

Після занять студентів чекають затишні кімнати в студентському гуртожитку, який, до речі, два роки поспіль займає перше місце в конкурсі на кращий гуртожиток Рівненського регіону серед навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Більшість викладачів коледжу є справжніми майстрами своєї справи,
серед них відмінник охорони здоров'я Ольга Жук, викладачі-методисти Ірина Таргоній, Руслана Мовчан, старші викладачі Алгалія Іваненко, Марія Пінчук, Лариса Багній, Марія Лазарчук, Антон Удодік. Протягом багатьох десятиліть високопрофесійний колектив навчального закладу незмінно служить чесній справі підготовки медиків, які несуть свої знання та передають досвід, запал сердець молодому поколінню.

За більш як півстоліття існування закладу дипломованими
спеціалістами стали понад п’ять тисяч випускників, з них майже 25%
продовжують навчання у кращих вишах країни. Хороші відгуки про випускників Костопільського медичного коледжу надходять з лікувально-профілактичних закладів усіх регіонів України.

Колектив навчального закладу пишається тим, що окремі колишні
випускники стали відомими людьми на Україні, як наприклад, В.Л. Новак -доктор медичних наук, директор Інституту патології крові та транс фузійної медицини АН України; В.І. Мосейчук кандидат медичних наук, заступник директора Інституту патології крові та трансфузійної медицини АН України; А.В. Процюк - кандидат медичних наук викладач Національного медичного університету ім. О.Богомольця; А.І. Маркевич (Владика Августин) – архієпископ Білоцерківський та Богуславський Української Православної церкви, голова Синодального відділу по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України, голова Богословсько-канонічної комісії при Священному Синоді УПЦ.

Найголовніше, що передається естафетою життя, це сумлінна праця і повсякчасне самовдосконалення, аби кваліфіковано виконувати свої професійні обов’язки, не зрадити своєму покликанню, не розчаруватися у негативних обставинах життя.

Так здобувається шана. Так розпорядилася природа, що особистою наполегливістю здобувається визнання, і в повній мірі це стосується як викладацького складу навчального закладу, так і його студентів та випускників.

Спливають один за одним навчальні роки, перетворюються в історію
щоденні справи навчального закладу, але вічною є професія медика, і завжди
актуальною залишається мета, до якої прагне, якої намагається досягти педагогічний колектив: підготувати, зростити і виховати медичного
працівника, який стане гідним продовжувачем найкращих традицій
Костопільської філії Рівненського державного базового медичного коледжу.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про вищу освіту», Статуту КЗВО «Рівненська медична академія», враховуючи рішення Вченої ради (протокол № 3 від 03.12.2018р.) Костопільська філія перейменована на ВП Костопільський медичний коледж Рівненської медичної академії.

Сьогодні Костопільський медколедж – гордість району.