Доступ до публічної інформації

 

Положення про коледж
Відомості про права здійснення освітньої діяльності
Сертифікат про акредитацію спеціальності "Сестринська справа"
Сертифікат про акредитацію спеціальності "Акушерська справа"
Програма про забезпечення функціонування української мови у навчальному процесі 
ВП "Костопільський фаховий медичний коледж" КЗВО "Рівненська медична академія"РОР
Викладацький кадровий склад
Штатний розпис 2022 (загальний фонд)
Штатний розпис 2020 (спеціальний фонд)

Звіт закладу освіти на початок 2018-2019 н.р. (2-3 нк)

Протокол переговорів №4 (теплова енергія 2022)


Протокол переговорів (водовідведення 2022)

Протокол переговорів №6 (теплова енергія 2022)

Обгрутування закупівлі (теплова енергія 2022)

Обгрунтування (водовідведення) 2022

Тарифи на теплопостачання

Обгрунтування

Зведений перелік природних суб’єктів монополій

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (електроенергія 2022)

Протокол переговорів РОЕК (2022)

Рішення міської ради про тарифи

рішення міької ради про тарифи (2частина)

Тарифи на водовідведення та водопостачання