Відкрите практичне заняття з дисципліни «Медична хімія»

20.12.2019

В рамках циклової комісії природничо – наукових дисциплін 12 грудня 2019 року відбулося відкрите практичне заняття викладача Бородавко Тетяни Іванівни для студентів 21-С ІІ курсу спеціальності «Сестринська справа» з дисципліни «Медична хімія». Тема заняття: «Рівновага в розчинах електролітів. Буферні системи організму».
Велику роль в нормальному функціонуванні організму грає кислотно-основна рівновага, що визначається значенням pH внутрішніх середовищ. Постійність рН внутрішніх середовищ організму підтримується разом з фізіологічними механізмами, буферними системами. Знання механізмів дії буферних систем, визначення рН є необхідним для корекції кислотно-основного балансу.
Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеному відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмету.
Викладачем було продемонстровано добре володіння навчальним матеріалом, методикою проведення занять, вміння організувати та зацікавити студентів, вміле застосування відповідних форм роботи та наочних матеріалів.
Загалом заняття було проведено на високому методичному рівні із залученням сучасних технічних засобів і заслуговує на схвальні відгуки.
Голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін Кудря Ю.П.
Повернутись