Положення про індивідуальний план роботи викладача
Положення про атестацію педагогічних працівників МОН України
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про вивчення та оформлення провідного педагогічного досвіду діяльності викладачів
Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін
Положення про майстер-клас 
Положення про методичний кабінет
Положення про методичну раду
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників
Положення про підготовку та проведення відкритого заняття
Положення про проведення олімпіад з дисципліни
Положення про рейтингове оцінювання роботи педпрацівників
Положення про творчу групу в системі науково-методичної роботи
Положення про участь у конференціях студентів та викладачів
Положення про ЦК
Положення про школу молодого викладача